Rishi Lomesh vertelt over de deugden van Shivratri met de volgende woorden: “De veertiende dag van de donkere maandhelft is toegewijd aan de verering van Shiv Bhagvaan en staat overal bekend als “Shivratri”. Verering op deze nacht van Shiv Bhagvaan kan onze innerlijke zondes vernietigen.

Rishi Lomesh vertelt vervolgens een verhaal, dat de grootsheid van Shivratri benadrukt: Er was eens een weduwe die een immorele relatie ontwikkelde met een misdadiger. Later bracht ze een zoon op de wereld die Dussah genoemd werd.

Haar zoon had alle slechte eigenschappen die je maar kon bedenken: een gokker, een dronkaard, een dief, een moordenaar, etc. Op een dag ging Dussah naar een Shiv Mandir met de intentie om de boel te beroven. Het was de feestelijke nacht van Shivratri en mensen waren in grote getale naar de Mandir gedrongen. Hierdoor had hij niet de kans om het eigendom van de Mandir te stelen.

Hij bleef de hele nacht wakker, wachtend op een geschikt moment, maar zijn wensen bleven onvervuld. Tijdens het wachten luisterde hij naar de heilige verhalen over Shiv Bhagvaan, die verteld werden door de Pandit.

Ook al was hij een zondaar, toch werd hij langzaam van binnen getransformeerd door dat hij die avond zat te luisteren naar de verhalen en de mantra’s die gereciteerd werden. Langzaam werd hij bewuster van zijn karma en zijn eigen innerlijk.

Door deze innerlijke transformatie werd hij een beter mens die positiever in het leven stond, maar daardoor begon hij ook anders te handelen. Door deze positieve karma veranderde hij ook zijn toekomst.

In zijn volgende leven werd hij geboren in een koninklijke familie dankzij twee deugdelijke daden: Hij was gedurende de hele nacht tijdens Shivratri wakker gebleven en hij had geluisterd naar de verhalen over Shiv Bhagvaan. In zijn volgende leven werd hij geboren als zoon van de koning Chitrangad en hijzelf heette Vichitraveerya. Vichitraveerya was een groot volgeling van Shiv Bhagvaan.

Uiteindelijk werd hij één met Shiv Bhagvaan en manifesteerde Zich als Veerabhadra toen Shiv Bhagvaan Zijn hoofd woest schudde, nadat Hij het droevige nieuws over Sati Mata’s dood hoorde. Er zijn talloze gevallen van mensen die verlossing vonden door te vasten op Shivratri. De namen van sommige van deze grote volgelingen zijn: Koning Bharat, Mandhata, Shundhumar en Harishchandra.

Op Shivratri komen de energieën zodanig bij elkaar dat ze kosmisch gezien erg gunstig zijn voor alle levende wezens die zich bezig houden met het aanbidden van, mediteren op, of luisteren naar de katha’s van Shiv Bhagvaan.