The extraordinary thing about Sanskrit is that it offers direct accessibility to anyone to that elevated plane where the two – mathematics and music, brain and heart, analytical an intuitive, scientific and spiritual – become one.

Vyasa Houston M. A.

De taal van een volk vertelt veel over de concepten die een belangrijke rol hadden bij zo een volk. De Sanatan Dharmi’s (Vedische volk / oude Hindoes) waren erg geavanceerd in de spirituele wetenschap. Concepten die tot op de dag van vandaag moeilijk te begrijpen en uit te leggen zijn in andere volkstalen waren deel geworden van normaal taalgebruik. Proberen om deze concepten te begrijpen en de begrippen te  integreren in ons dagelijks bewustzijn brengt ons dichterbij een hogere manier van leven met onszelf en elkaar.

Hieronder zal een steeds groeiende lijst van Sanskrit woorden met hun vertaling en uitleg komen te staan.

Akasha: Een alles omvattende ether waarin alle energetische opstellingen die ooit zijn geweest vibreren. Een soort opslag waar alles wat heeft bestaan of is gebeurd wordt vastgelegd. Na de komst van de theorie van relativiteit van Einstein begon men in het westen steeds meer open te staan voor dit concept.

Atman: De spirituele levensprincipe van het heelal. Gezien als de ware Zelf. De onderbewuste versie van een persoon in verbinding met de cosmos en de Creator.

Dharm(a): Het pad in het leven wat van een ieder is, waar iedereen deel van uitmaakt en waar iedereen tegelijkertijd zijn eigen pad heeft. Het belopen van een eigen pad brengt iemand naar hogere vormen van bewustzijn. Heel vaak wordt Dharm(a) vertaald als religie, of levenswijze. Maar beide vertalingen omvatten niet wat Dharm(a) betekent.

Dhyana: De focus op een specifieke spiritueel principe met de hulp van continue meditatie.

Ishvara (Ishwara): De persoonlijke manifestatie van het Aller Hoogste (de Kosmische Creator en het Opper-Bewuszijn.

Maya: De illusie die de fysieke wereld genereert via de zintuigen in ons bewustzijn. 

Moksha: Het bereiken van verlossing van Maya en de eindeloze cyclus van het leven. 

Nirvana: De trancedentale staat die boven het begrip is van iemand die nog vast zit in Maya of de ego.

Samadhi: Een staat van verlichting en superbewustzijn. De samensmelting tussen het bewustzijn en het Opper-Bewustzijn. Dit wordt ook vaak vertaald als één wording met God of het Goddelijke.