Navratri is een periode van innerlijke zuivering, bezinning en spirituele heroverweging, die op meerdere momenten van het jaar plaatsvindt. Navratri betekent negen nachten en deze negen nachten worden toegewijd aan het vrouwelijk aspect van het Goddelijke genaamd Shakti, Mata, Durga, Umma en nog vele andere namen die gegeven worden aan de Oermoeder van het heelal.

Er zijn vier Navratri’s

 1. Chaitra Navratri (maart-april)
 2. Ashadh Navratri (juni-juli)
 3. Sharad Navratri (september-oktober)
 4. Magh Navratri (januari-februari)

Van deze vier Navratri’s worden de 1e en de derde gevierd. De eerste (Chaitra Navratri) is de viering van de start van lente en tevens het begin van de Hindoe jaarkalender. De derde (Sharad Navratri) is de voorbereiding op de aankomende winter.

Een nieuw begin

De negen nachten van Navratri zijn bij uitstek geschikt om een nieuw begin te maken in ons leven. Zoals wij negen maanden in de buik van onze moeder verblijven, zo hebben wij deze negen heilige nachten om weer een nieuwe start te kunnen maken met nieuwe kennis, spirituele rijkdom, Shakti (kracht) en de zegen die we hebben verkregen van de Oermoeder. Het is dan ook Zij, het vrouwelijke aspect van het Goddelijke, die wij deze heilige periode in al Haar vormen aanbidden en vereren.

De drie Mata’s

De drie hoofdvormen van MataJi zijn: Sarasvati Mata, de Devi van de Wijsheid. Zij wordt aanbeden om ons kennis en wijsheid te schenken. Lakshmi Mata, de Devi van Voorspoed en Geluk. Zij wordt aanbeden om spirituele en materiële rijkdom en haar schoonheid. Parvati Mata, de Devi van Kracht en doorzettingsvermogen. Zij wordt aanbeden om innerlijke transformatie en de kracht die nodig is om onszelf (ons innerlijke) te overwinnen. Elk van deze drie hoofdvormen van MataJi heeft weer drie subvormen, die samen de negen aspecten van Shakti Mata zijn.

De negen vormen van de Oermoeder

De negen vormen van Shakti hebben allen een spiritueel achtergrond die door middel van de de verhalen ons helpen om tot bezinning te komen over onze eigen transformatie. Tegelijkertijd zijn deze negen vormen de verschillende aspecten van Mata die een focus punt zijn voor onze devotie en meditatie.

 • Shailputri
 • Brahmacharini
 • Chandraghanta
 • Kushmanda
 • Skandmata
 • Katyayani
 • Kaltratri
 • Mahagauri
 • Siddhidatri

Verschillende manieren van vieren van Navratri

Er zijn verschillende manieren om Navratri te vieren. Sommigen kiezen ervoor om het thuis te doen, anderen kiezen voor het bijwonen van tempel diensten, en anderen houden Jagya’s (meerdaagse gebedsceremonies die gehouden worden op een door de gemenschap gekozen plaats).

Tijdens deze periode wordt er gebeden, gemediteerd en ook gereflecteerd op het leven, het heden, het verleden en de toekomst. Er wordt getracht weer in contact te komen met het innerlijke zodat wij in het leven verder kunnen met een nieuw begin.

Rituelen

Tijdens Navratri wordt vaak de Durga Path uitgevoerd. Eerst vindt een puja (ceremonie) plaats, daarna wordt er gereciteerd uit de Durga-Saptashati, het boek dat 700 shloka’s (strofen) kent gewijd aan Durga Mata, of de Durga Chalisa wordt gelezen. Onderdeel van de Durga Path is het offeren van water, sindhur, kruidnagel, kapur, suiker, nimbladeren en bloemen. Daarnaast worden negen kleine, rode of veelkleurige vlaggetjes in de aarde geplant, die zo kenmerkend voor Durga Mata zijn.

Ook kan de de Kumari puja plaatsvinden, waarbij aan negen meisjes van twee tot en met tien jaar speciaal bereid voedsel wordt gegeven. De meisjes stellen de negen krachten van Durga Mata voor.

Ieder devoot die in deze negen dagen met volle devotie MataJi vereert, zal zich wijzer en geestelijk sterker voelen. Zelfs Shri Ram Bhagvaan heeft tijdens Navratri gebeden om de zegen van de Oermoeder te ontvangen, zodat hij de kracht zou krijgen om Ravan te kunnen verslaan.

Hoewel Navratri wordt gezien als de meest gunstige periode om voor MataJi te aanbidden, betekent het niet dat buiten Navratri er niet aan MataJi gedacht wordt. Miljoenen mennen, vooral de Shakta’s (devoten die God vooral in de vorm van de Oermoeder zien) aanbidden haar dagelijks in deze vorm.