Nu dat spiritualiteit en yoga steeds bekender ana het worden zijn in het Westen, worden mantra’s en mantra recitatie ook gemaakt tot een deel van de spirituele belevenis van mensen. Wat velen niet weten is dat het reciteren van mantra’s ook een vorm van yoga is: Mantra Yoga (of Dhyana Yoga of Jappa yoga)

Wat is een mantra?

Net zoals meerdere woorden uit het Oosten die in het Westen gebruikt worden, heeft het woord mantra een ander betekenis gekregen, namelijk Intentie, of motto. Dat is iets heel anders dan wat mantra uit het Sanskriet betekent.

Mantra wordt opgemaakt uit twee woorden: “Man” en “Tra”. Man betekent de geest en Tra betekent transport, bewegenen bevrijding met trilling. Een mantra is een mechanisme om de geest te vervoeren in een richting door middel van geluidstrillingen.

Een mantra kan gezien worden als een geluidstrilling die de geest in een specifieke richting brengt. Het is iets dat door herhaaldelijk toe te passen zijn vruchten zal werpen. De geest (mind) stemt zich steeds meer af op de trillingen, waardoor ze steeds beter effect hebben.

Mantra’s zijn mystieke soorten energie die omhult zijn door een een stel specifieke geluidspatronen.

Mantra’s en Sanskrit

Mantra’s komen uit de taal Sanskrit, een van de oudste talen op de wereld. De taal heeft zich ontwikkeld als taal van de geest, waar de klanken van verschillende woorden ook de concepten en energieen vertegenwoordigen. Deze taal wordt door Hindoes gezien als de taal van de Devta’s en taal van de ziel, door de resonantie die de klanken maken. Dit is vaak te merken tijdens de mantra recitaties tijdens Yagya’s (gebedsceremonies). Dit zijn klanken die resoneren met de geest. Dit kan zelfs zonder dat men de betekenis van de mantra weet.

Mantra’s kunnen ook niet zomaar verzonnen worden, zoals men vaak in het Westen doet, door een quote, of een motto te maken tot een mantra. Ieder mantra heeft een zaad van kracht (shakti beeja) gebaseerd op een energie die vertegenwoordigt wordt door een Devta (Goodelijk aspect uit de natuur).

Mantra Yoga

Jappa betekent het reciteren of herhalen van mantra’s. Het is niet alleen bedoeld om de geest focus te geven, maar ook de prana (levensenergie) te versterken door middel van de energie van de betreffende Devta en via de geest te kunnen focussen. Jappa Yoga kan gedaan worden in stilte, waardoor het Dhyana Yoga of meditatie yoga genoemd wordt, of het kan luid gereciteerd worden waardoor het Jappa Yoga genoemd wordt.

Dhyana Yoga

Bij Dhyana Yoga wordt de mantra in stilte in de geest herhaald. hier is de focus de geest en het focussen van de energie in de geest.

Jappa Yoga

In Jappa Yoga worden de mantra’s herhaald door ze op te zeggen waardoor je de omgeving en ook jouw lichaam blootstelt aan de energetische trillingen van de mantra. Op zo een manier verzadig je de omgeving en jouw lichaam met de energie die de mantra los maakt.

Mantra Yoga toegepast

Meestal zal een Hindoe zowel de Dhyana Yoga als ook de Jappa Yoga toepassen in zijn leven en kunnen beide vormen tijdens dezelfde sessie gebruikt worden. Je zult ook zien dat tijdens een Jayga (gebedsceremonie) een pandit (priester) de mantra’s luidop reciteert, terwijl andere aanwezigen ervoor kunnen kiezen om het innerlijk te reciteren. Dit creëert ook een dynamiek en breed spectrum van energie in de ruimte.