Noot: Hoewel huiselijk geweld zeer zeker ook voorkomt tegen mannen en kinderen, is de onderstaande tekst gericht op huiselijk geweld tegen vrouwen. Dit omdat hier andere energieen en ook effecten spelen. De bedoeling is niet om geweld tegen mannen te bagatelliseren, integendeel, dat verdient een aparte tekst.

Geweld

Eerst is het goed om te begrijpen wat het Hindoe perspectief is van geweld. Geweld, hinsa, betekent energie richten om te schaden. Dit betekent dat er een stap wordt gedaan (energie) om iets of iemand bewust (richten) te schaden. Een mens kan ook zichzelf hinsa aandoen. Het kan zijn door middel van fysiek geweld, maar het kan ook zijn met woorden (verbaal geweld) of door chantage of juist emotionele verwaarlozing (psychisch geweld). Er zijn verschillende vormen van geweld, maar dit alles valt volgens de Hindoe filosofie onder de noemer hinsa.

Geweld tegen vrouwen

De focus van deze tekst is huiselijk geweld tegen vrouwen. Dit kan zowel in huis als op straat gebeuren. Het gaat erom dat de vrouw geweld wordt aangericht door mensen met wie zij in een veilige thuis omgeving zou moeten kunnen leven, maar die haar juist geweld aandoen. En dit kan door de man, vriend, vader of zelfs door broers gebeuren, maar ook door andere vrouwen zoals een zus of een (schoon) moeder.

Shakti

Goddelijke manifestatie

De vrouw wordt gezien als Devi. Devi staat voor de vrouwelijke (stri) manifestatie van het Goddelijke (deva). Zij zorgt ervoor dat de goddelijke energie in vrouwelijke vorm, het feminiene, op aarde aanwezig is. De bedoeling van deze vrouwelijke vorm is om zich te ontwikkelen en zich te actualiseren. Deze vrouwelijke energie moet net als de mannelijke energie de mensheid verder helpen vooruit te komen. Om dit te kunnen doen moet de vrouw haar eigen weg vinden die in harmonie is met haar innerlijk en de natuur. Dit wordt svadharma genoemd. Hiervoor heeft zij vrijheid nodig. Iets wat ieder mens van nature heeft, maar door maatschappelijke, religieuze of politieke constructies vaak van de mens wordt afgenomen. Vrouwen ondervinden dit het meest.

Geweld tegen vrouwen

Volgens de Hindoe filosofie wordt geweld tegen vrouwen gezien als een zonde tegen de natuur en het Goddelijke. Het is de vrouwelijk energie op aarde die de spirituele evolutie voortzet van de mensheid. Hoewel dat zich uit in verschillende rollen is het ’t gemakkelijkst te begrijpen in haar rol als moeder. Haar gesteldheid heeft effect op het ongeboren kind. Haar energie, positief of negatief, zal dit kind vormen in haar baarmoeder. Daarna zal zij het kind opvoeden en zal het kind zijn/haar eerste impressies van de wereld krijgen via de moeder. Deze start positie heeft een groot effect op wat voor kind op aarde komt en later een deel zal worden van de maatschappij. De maatschappij bestaat dus uit mensen die zijn gevormd door eerst de de moeder, dan de vader en daarna invloeden van anderen.

De vrouw als Shakti

Een vrouw wordt ook wel shakti genoemd. Zij is de belichaming van de energie van het Goddelijke. Zij vult haar omgeving met energie, wat die energetische lading ook moge zijn. Een vrouw in leed of angst vult haar omgeving met een heel ander energie dan een vrouw die gelukkig is en in vrede en harmonie in haar huis met haar gezin kan leven. Haar energie effect gaat op alles om haar heen. Dit is waarom de geschriften zeggen dat je geen voedsel of zelfs een druppel water hoort te nuttigen van een huis waar de vrouw des huizes geweld wordt aangedaan. Het is een put van negativiteit waar je karmisch aan participeert (of uit drinkt) als je een goedkeurende actie zoals mee eten of mee feesten.

De vrouw als individu

Vrouwen zijn individuen net als mannen en hebben evenveel recht om zich te ontwikkelen in de maatschappij waar zij op hun eigen manier al duizenden jaren aan hebben bijgedragen. Het is aan een vrouw om haar eigen weg te kiezen en zich daarin te ontwikkelen en, zoals we het in de Hindoe filosofie zeggen, zich actualiseert en manifesteert in harmonie met het Goddelijke. Of zij dat doet als yogini in een ashram, een trem bestuurder, een advocaat of een huisvrouw, doet er niet toe. Wanneer zij haar weg heeft gevonden, moet zij de kans en vrijheid hebben om dit te kunnen volgen.

Het karmisch effect van huiselijk geweld

Wanneer een vrouw kiest om een gezin te stichten en te trouwen met een man, dan heeft ze, los van de maatschappelijke verantwoordelijkheden, ook de spirituele taak om het gezin te begeleiden naar het Goddelijke. Dit kan alleen gebeuren in een sfeer van positiviteit. Dit betekent niet dat het leven probleemloos moet zijn. Integendeel is het juist goed dat er problemen op het pad komen van het gezin. Dit zorgt voor de verdere verkenning en ontwikkeling van het innerlijke van heel het gezin. Maar wat het wel betekent is dat het gezin niet ‘van binnen gesaboteerd moet worden’ door hinsa tegen elkaar.

De negatieve sfeer heeft een karmisch effect. Niet alleen op de man die de vrouw geweld aandoet, maar ook zijn familie die het tolereert, haar familie die het toelaat, de kinderen die in deze negatieve sfeer moeten (over)leven, maar zelf ook de vrouw, die het toelaat dat haar Goddelijke innerlijk dit geweld wordt aangedaan.

Een andere kijk op de vrouw en de mens

Willen wij huiselijk geweld verminderen in de maatschappij, dan moeten wij de Hindoe filosofie en de Hindoe perspectief over vrouwen, mannen en kinderen beter communiceren. Een mens is veel meer dan dit lichaam, en wat een mens doet, of wat een mens wordt aangedaan strekt ook veel verder dan alleen het lichaam. Niet voor niets zeggen we in het Hindoeïsme dat de vibraties van onrecht tegen één vrouw door de wereld reizen via Dharti Mata (Moeder Aarde).