In een schokkende daad van culturele vandalisme heeft Pakistan opnieuw een stap gezet tegen zijn minderheden, met name de Hindoe-gemeenschap. Een eeuwenoude Hindoe-tempel nabij de grens met Afghanistan, bekend als de ‘Khyber Mandir’, is met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor een commercieel complex. Dit is een illustratie van de systematische onderdrukking en discriminatie waarmee Hindoes in Pakistan te maken hebben. Ondanks de historische en culturele waarde van de tempel, werd deze afgebroken onder het voorwendsel van economische belangen en een gebrek aan inkomsten uit ‘jizya’, een historische en denigrerende belasting die door niet-moslims betaald moet worden als boete voor het niet willen bekeren.

Historische Betekenis van de Khyber Tempel

De Khyber Tempel, gelegen in de Landi Kotal Bazaar in de provincie Khyber Pakhtunkhwa, was een belangrijk onderdeel van het lokale erfgoed. Ondanks pogingen van sommige media om de historische waarde te bagatelliseren, bevestigt de tribale journalist Ibrahim Shinwari de oude aanwezigheid van de tempel. Verhalen en legendes, doorgegeven van generatie op generatie, benadrukken de centrale rol die de tempel speelde in de lokale cultuur en spiritualiteit.

Verwaarlozing en Vandalisme

Sinds de jaren 90 is de tempel slachtoffer geweest van voortdurende vandalisme. In 1992, na de sloop van de Babri Masjid in India, leidden islamitische seminaries mobs om deze tempel aan te vallen, wat leidde tot ernstige schade. Ondanks de deplorabele staat van de tempel door jarenlange verwaarlozing, heeft de opzettelijke onwetendheid van de autoriteiten uiteindelijk geleid tot de sloop. Het lijkt erop dat de Pakistaanse autoriteiten alleen wetten handhaven die de rechten van de meerderheid beschermen, terwijl de minderheidshindoes worden genegeerd of hun veiligheid wordt ontzegd.

Geen Jizya, Geen Waarde

Ambtenaren van de Landi Kotal-administratie ontkennen kennis te hebben van de sloop van de tempel. Ze beweren dat het land eigendom is van de overheid en dat zij vrij zijn om ermee te doen wat ze willen. Het gebrek aan inkomsten uit de tempel wordt gebruikt als excuus voor hun onverschilligheid ten opzichte van deze culturele misdaad. Het lijkt erop dat de tempel voor Pakistan geen waarde had, omdat het niet de vereiste ‘jizya’ genereerde.

De Breedvoerige Impact

De houding van de Pakistaanse autoriteiten benadrukt de systematische onderdrukking waarmee Hindoes in Pakistan worden geconfronteerd. Veel rapporten wijzen erop dat Hindoes en Christenen gedwongen worden om onofficiële ‘jizya’ te betalen als bescherming tegen radicalen. Minderheden moeten extra kosten maken om toestemming te krijgen voor het veilig vieren van hun festivals. De waarde van monumenten, gebedshuizen en cultureel erfgoed van minderheden wordt subtiel gekoppeld aan hun economische waarde in deze semi-islamitische natie.

Condamnatie van Cultureel Vandalisme

Het argument dat de tempel sinds 1947 verlaten was door migrerende Hindoes, en dat de sloop dus gerechtvaardigd zou zijn, houdt geen stand. Er zijn talloze tempels in India die als architectonische wonderen worden gevierd, ongeacht hun actieve gebruik. Had Pakistan deze oude tempel niet kunnen behouden als een symbool van de beschaving en culturele identiteit van de regio? Het lijkt erop dat de tempel in de ogen van de autoriteiten was gedevalueerd vanwege de band met Hindoes.

De sloop van de Khyber Tempel is geen op zichzelf staand incident, maar een symptoom van een maatschappij die ervoor kiest zijn wortels en beschavingstradities te negeren. Pakistan staat bekend om de onderdrukking van minderheden en discriminatie. Hindoes en Christenen worden gemarginaliseerd in een land dat geleid wordt door radicale ideologieën.

Oproep tot Actie

In het licht van deze flagrante minachting voor Hindoe-rechten, waar is de verontwaardiging van ‘secularisten’? Waarom zwijgt de wereldmedia over deze daad van discriminatie van Hindoe-minderheden in Pakistan? Accepteren zij stilzwijgend dergelijke daden van cultureel vandalisme door Pakistan? We hopen van niet! We roepen Hindoes en sympathisanten in Nederland en daarbuiten op om hun stem te laten horen over deze onderdrukking van minderheden in Pakistan. Zullen de Nederlandse media de sloop veroordelen of goedkeuren? Alleen de tijd zal het leren.