(LBGTH staat voor : lesbisch, homoseksueel, bisexueel en transgender en homosexueel)

Jaarlijks wordt in Nederland de Gay Pride Walk gehouden.
Dit evenement wordt o.a in Amsterdam gehouden en bestaat uit allerlei activiteiten zoals de straat en pleinfeesten, en afgesloten met een kanaal parade. Deze bootparade trekt heel veel bezoekers; ook uit het buitenland. Honderden LBGT-ers trekken dan in boten , sierlijk en kleurrijk; soms schaars gekleed dansend en zingend door Amsterdamse grachten.

Alles bij elkaar is het een negen dagen durende viering met name van sexuele diversiteit. Amsterdam is niet de enige stad waar er een Gay Pride Walk wordt gehouden. Praktisch in alle grote steden (met San Francisco als de grootste) op de wereld worden middels optochten en bijeenkomsten om aandacht gevraagd voor seksuele diversiteit.

De verschillende betrokken LGBT organisaties willen door deze activiteiten erkenning voor wie ze zijn en waar zij voor staan. Ze willen terecht een volwaardige plek in onze samenleving, gelijke rechten en respect voor hun geaardheid.

Deze activiteiten zijn ook een protest tegen vervolging, onderdrukking en discriminatie. Dit is namelijk in het verleden de norm geweest. Allemaal herinneren wij ons verhalen over agressie en geweld jegens homoseksuelen. Helaas komt dit nog steeds voor en is het in sommige steden zelfs gestegen.

Nog altijd zijn er mensen die deze geaardheden, niet kunnen accepteren. Zij wijzen elke geaardheid anders dan de heterosexuele af. Hun legitimatie hiervoor vinden zij, zoals ze dat zelf zeggen, in hun diepste en levensbepalende overtuiging namelijk hun religie.

Wat zegt het Hindoeisme over LBGT als wijze van leven ? Hebben Hindoes vanuit een oogpunt van hun levensbeschouwing ook problemen met bijv homoseksualiteit?

Tritiya Prakriti

De Indiase traditie kent al sinds duizenden jaren voor Christus naast het mannelijke, het vrouwelijke ook het derde geslacht; de tritiya prakriti (letterlijk: derde natuur)
Dit is een verzamelnaam voor : transgender, homoseksualiteit, lesbianisme, impotentie en onvruchtbaarheid.
Tegenwoordig denken de mensen in India dat transgenders zelfs over bijzondere krachten en spirituele gaven beschikken. Ze worden daarom bij ceremonies zoals die bij geboorte uitgenodigd om de baby met hun bijzondere krachten te zegenen. De ouders geloven dat de baby dan extra bescherming krijgt tegen allerlei negatieve invloeden.

Dat Hindoes het derde geslacht in al zijn diversiteit, als vanzelfsprekend vinden, heeft vooral te maken met een vertrouwdheid hiermee die al duizenden jaren bestaat.Reeds in de oudste Indiase geschriften wordt er over het derde geslacht geschreven als zou het een natuurlijk fenomeen zijn , dat bij de natuur als vanzelfsprekend hoort.

Diverse namen voor de verschillende geaardheden

Zo wordt er in de Charak Samhita, de Sushrut Samhita en de Narad Samhita de term “ napumsa” gebruikt om homoseksualiteit te duiden.
In de Kama Shastra wordt de term “ shanda” gebruikt om een (homoseksuele) man aan te duiden die sterk ontwikkelde vrouwelijke kwaliteiten heeft in de vorm van spraak gedrag etc.
In de Sushruta Samhita wordt de term Kumbhika gebruikt om een man aan te duiden die graag op passieve wijze de homoseksuele daad ondergaat.

In de Mahabharat vinden we de benaming “ stripumsa” om een homoseksuele vrouw aan te geven.
In de Veda’s vinden we de trem “ nastriyo” om het vrouwelijke derde geslacht aan te geven.
In de Kam Shastra ( 2,8) vinden we de term “ svairini” . Dit om een vrouw te duiden die liever seks met een vrouw heeft.
In de Bhagavad Puran, ( 5,24,16) vinden we de term “kamini” waarmee een biseksuele vrouw wordt geduid.

Maar niet alleen in de oudste geschriften waarvan de meeste voor de Christelijke jaartelling werd geschreven, wordt er over het derde geslacht in allerlei varianten geschreven, ook in de vertellingen, die bedoeld zijn om de dharma filosofie inzichtelijk te maken, wordt er veelvuldig hierover geschreven.

Vishnu neemt de vorm aan van een vrouw

Zo kennen wij het verhaal dat een demonische man Bhasmasur, die na intense en langdurige meditatie op het Goddelijk aspect Shiva, van Shiva de vraag krijgt wat voor beloning hij voor zoveel toewijding aan hem graag wil.
De demon antwoord: O God Shiva, geef mij het vermogen om eenieder boven wiens hoofd ik mijn houd te kunnen doden. ( te vernietigen door verbranding)

Maar als de demon op een gegeven moment God Shiva zelf door verbranding wil doden, komt het goddelijk aspect Vishnu hem te hulp.
God Vishnu verandert zichzelf in een bijzonder knappe en verleidelijke vrouw, die in een dans de demon tot een extase voert en hem zijn hand boven zijn eigen hoofd laat houden en daarmee zichzelf laat vernietigen.

Het Verhaal van Shikhandi

Een ander bekend verhaal gaat over Sikhandini uit de Mahbharat. Zij is de transgender-dochter van koning Drupad. Hoewel zij als aanvoerder van het leger van Drupad, met overwinningen behaalt op oorlogen met naburige koninkrijken, jammert koning Drupad over het niet hebben van een zoon die als zijn opvolger en uit zijn naam zou kunnen handelen en vooral strijden. Shikandini is zeer succesvol en verricht vele heroische daden.
Maar als ze kennis krijgt van het gejammer van haar vader transformeert zij zich ( o.a door langdurige meditatie op Shiva) in een man.

Een van de verschijningsvormen van Shiva die ons inzicht wil geven in de gelijkwaardigsheidspositie van man en vrouw is de Ardhanarisvar. In deze vorm manifesteert Shiva zich als half man en half vrouw. Hiermee geeft hij aan dat het mannelijke en het vrouwelijke onafscheidelijk met elkaar in gelijkwaardigheid zijn verbonden, dat beide kwaliteiten ons tot een compleet mens maken en dat beide in balans met elkaar in een en dezelfde persoon ontwikkeld dienen te worden.
Maar eigenlijk zou je deze vorm van Shiva ook als een vorm van transgender kunnen zien.

Ook in sommige tantrische geschriften worden rituelen en technieken beschreven die, verwijzen naar homoseksuele relaties en daden . En dat om doelen in je persoonlijke ontwikkeling te bereiken zoals het doen ontwaken van specifieke vormen van energieen.

Waar het een probleem werd

Het probleem begon cultureel te spreiden na de Islamitische invasie van de Mughals in India. In Mughal cultuur heerste er in India een intolerantie naar de Tritiya prakriti. Na de komst van de Engelsen werd het wettelijk verboden.

Toen werd gesteld dat transgenders en alle andere varianten uit de tritya prakriti groep abnormaal waren en uit de “normale” samenleving geweerd moesten worden. Deze wet heeft zo’n driehonderd jaar de samenleving in India beïnvloed. Tegenwoordig heeft deze groep een volwaardige erkenning. Ruim 5 miljoen mensen hebben zich in India nu geregistreerd als transgender. Zij kregen op basis van hun identiteit zo’n 24 jaar geleden stemrecht.

De Indiase spoorwegen overweegt binnenkort op drukke trajecten net als voor vrouwen die teveel last hadden van seksistisch gedrag van mannen, een eigen coupe voor transgenders te reserveren.

Maar hoe zit het met de titritya prakriti ( het derde geslacht in al zijn varianten) bij de Surinaamse Hindoe? Uit eerdere vooral orienterende onderzoeken blijkt dat met name homoseksualiteit (incl lesbianisme) door de Surinaamse Hindoegemeenschap wordt afgewezen.

Is het voor een Surinaams Hindoe homoseksueel bij zo een stellige afwijzing met name in je directe omgeving, dan nog mogelijk om je eigen geaardheid aan jezelf te verantwoorden? En dat in een samenleving die je niet alleen afwijst maar ook marginaliseert?

Dharma is leidend

Voor jou als Hindoe is het beginsel dharma de belangrijkste ijkparameter, om te toetsen of je juist denkt en handelt.
Dharma is het juiste handelen: datgene wat goed is om te doen en te denken in een gegeven situatie. Juist betekent : dat wat jezelf, maar ook niets en niemand schaadt en dat in de ruimste zin van het woord.
Dharma heeft meerdere betekenissen. In macrokosmische zin betekent dharma, de kosmische ordening, het scheppingsstelsel. Op het individueel microkosmisch niveau is dharma , het juiste handelen en denken in een actuele situatie.

In de dharma lakshans worden ze nader geconcretiseerd zoals: het niet hechten, beheersen van denken en zinnen, waarheid spreken, niet stelen, kennis verwerven, geweldloos handelen en denken,etc.

Naast dharma in bredere zin kent het Hindoeisme dharma op persoonlijk niveau: de sva dharma: dit is je persoonlijke dharma: je bestemming, je karakter, jouw persoonlijk wezen. De sva dharma is ook jouw natuurlijke geaardheid. Hieronder valt ook jouw seksuele geaardheid; dus ook jouw homoseksualiteit. Je sva dharma is je individuele gids als het gaat om het maken van keuzes, je manier van leven en je bestemming te realiseren. Maar de sva dharma zegt ook dat je in het volgen van je natuurlijke geaardheid zodanig moet handelen dat je de innerlijke harmonie van je zelf en de ander niet schaadt, maar probeert die juist te bevorderen.

Tot slot: het Hindoeisme zegt ( o.a in de Bhagavad Gita) dat jij niet het fysieke lichaam bent. Jij bent je atma, je ziel, energie . Die ziel is het Goddelijk deeltje, dat we allemaal in ons hebben. Dat deeltje is in alle opzichten absoluut en daarmee gelijkwaardig in alles en iedereen. Verschillen zijn er op bewustzijnsniveau; zowel per individu als per soort.
Waarom iemand, die zich bij zijn fysieke en mentale activiteiten houdt aan de regels van de innerlijke harmonie, dan beoordelen op zijn / haar puur fysieke voorkeur?