Op de eerste dag van de lichte helft van de Hindoe-maand Kartik vieren we de vreugdevolle gelegenheid van Govardhan Puja. Deze bijzondere dag herinnert ons eraan dat er een heilige band bestaat tussen mensheid en het milieu.

De Essentie:

Govardhan Puja herdenkt het optillen van de Govardhan-heuvel door Shri Krishna Bhagvaan om de mensen van Vrindavan te beschermen tegen de natuurstorm. Zie de foto van dit bericht. Het duidt op het belang van het erkennen van de goddelijkheid in de natuur en de onderlinge verbondenheid van alle levende wezens. Tegelijkertijd leert het ons dat de band tussen de mens en het Goddelijke, of het nou het Goddelijke in ons of in de natuur is, niet iets is om voor bang te zijn, maar te leren begrijpen, mee samen te leven en te koesteren.

Shri Krishna Bhagvaan herinnerde de mens dat de mens geen gebed of offers moet doen uit angst, maar omdat de mens zich voelt als een deel van het groter geheel en in het proces van onderhoud van de natuur wilt participeren.

Aanbidding van de Natuur:

Dit festival spoort ons aan om de Aarde te waarderen en te aanbidden, waarbij we het zien als een bron van leven, voeding en overvloed. Govardhan Puja is een oproep om duurzaam leven te omarmen en het ecosysteem waarin wij leven te beschermen voor het welzijn van huidige en toekomstige generaties.

Symboliek:

De Govardhan-heuvel symboliseert de kracht van gemeenschapsbanden en de kracht van collectieve inspanningen. Het leert ons dat eenheid en wederzijdse steun elk probleem kunnen overwinnen, net zoals de inwoners van Vrindavan werden beschermd onder de Govardhan-heuvel. In de foto zie je dat Shri Krishna Bhagvaan de heuvel zelf optilt maar dat ook anderen hem helpen door met stokken te proberen het mee te tillen. Dit wijst dat ondanks dat Bhagvaan hen had geholpen de mensen vonden dat zij ook moesten bijdragen. Laat het niet gewoon aan het Goddelijke over, maar doe jouw deel en participeer in jouw redding en de redding van de mensen om je heen.

Moderne Relevantie:

In onze snel veranderende wereld moedigt Govardhan Puja ons aan om onze relatie met het Goddelijke en het milieu te heroverwegen. Het inspireert tot een bewuster levensstij en herinnert ons eraan verantwoordelijke beheerders van de Aarde te zijn en harmonieus met de natuur te leven.

Het Vieren van Samenzijn:

Terwijl we Govardhan Puja vieren, laten we reflecteren op de lessen die Shri Krishna Bhagvaan ons heeft gegeven tijdens zijn verblijf in Vrindavan en streven naar een wereld waarin mensheid in harmonie leeft met zichzelf, de natuur en het Goddelijke. Samen kunnen we een toekomst opbouwen die duurzaam, medelevend is en gevuld met de zegeningen van Shri Krishna Bhagvaan zoals Hij Vrindavan had gezegend.