Een van de meest bekende Hindoe geschriften is de Shrimad Bhagvad Gita. Vrij vertaald betekent het de heilige zang van God. Op Gita Jayanti wordt de openbaring van de Bhagvad Gita gevierd. Het is blauwdruk voor spirituele groei voor de totale mensheid, ongeacht de religieuze en culturele achtergrond van de lezer. Dit is waarom de Bhagvad Gita een van de meest verspreide Hindoe geschriften is op de wereld.

De Bhagvad Gita werd geopenbaard aan de mens via Arjun, die op het slagveld van Krurkshetra, meer dan 5000 jaar geleden op het punt stond om oorlog te voeren. Net als het leven van ieder mens, was zijn situatie niet ‘zwart-wit’. Ondanks dat hij oorlog zou voeren, was niemand op het slagveld echt goed of echt slecht. Tegenover Arjun stonden familieleden en vrienden, leraren en prominenten die hij respecteerde. Wat was verkeerd, en wat was goed voor hem zelf om te doen in deze situatie?

Samen met Arjun, stond Krishna op het slagveld. De incarnatie van het Goddelijke, die Arjun heeft begeleid om naar binnen te keren en te ontdekken wie hij zelf is, en wat zijn Dharma is op deze wereld.

De Bhagvad Gita bestaat uit 700 verzen, die de mens de kans geeft om te gaan op een innerlijke reis van zelfontdekking, acceptatie en zelfactualitatie. Wij leven gelukkig in een tijdperk waar de Bhagvad Gita vertaald is in vele talen. Het is voor praktisch een ieder toegankelijk geworden.

Ongeacht in welk taal het gelezen wordt, het resoneert met ons innerlijk waardoor wij uiteindelijk vanuit ons binnenste de Goddelijke zang uit ons eigen ziel kunnen horen.