In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd de Hindoe gemeenschap in de Verenigde Staten geconfronteerd met een golf van racistische aanvallen die bekend werd als de ‘dot-buster’ incidenten. Dit waren gewelddadige aanvallen op Indiase Hindoe immigranten, vooral op degenen die in New Jersey woonden en daarbij de traditionele bindi, een stip op het voorhoofd, droegen.

De term dot-buster refereert naar de ‘bindi’ die Hindoes (vooral vrouwen) op hun voorhoofd plaatsen. Dit heeft een spirituele betekenis, maar wordt ook gezien als een symbool van schoonheid. Vandaar dat er verschillende variaties op zijn.

De aanvallen werden tussen 1975 en 1993 georganiseerd door een groep die zichzelf de ‘dot-busters’ noemde. Ze vielen Indiase winkels en huizen binnen en intimideerden deze immigranten. Ze wilden dat de Indiase gemeenschap uit New Jersey zou verdwijnen en gebruikten geweld om hun doelen te bereiken.

In juli 1987 werd er een brief van een van de dot-busters gepubliceerd in de Jersey Journal:

“I’m writing about your article during July about the abuse of Indian People. Well I’m here to state the other side. I hate them, if you had to live near them you would also. We are an organization called the Dotbusters. We have been around for 2 years. We will go to any extreme to get Indians to move out of Jersey City. If I’m walking down the street and I see a Hindu and the setting is right, I will hit him or her. We plan some of our most extreme attacks such as breaking windows, breaking car windows, and crashing family parties. We use the phone books and look up the name Patel. Have you seen how many of them there are? Do you even live in Jersey City? Do you walk down Central avenue and experience what its [sic] like to be near them: we have and we just don’t want it anymore. You said that they will have to start protecting themselves because the police cannot always be there. They will never do anything. They are a weak race Physically and mentally. We are going to continue our way. We will never be stopped.”

Bron: Jersey Journal

De Indiase gemeenschap was echter niet van plan om zich zomaar te laten verdrijven. In plaats daarvan kwamen ze in opstand tegen de dot-busters. De gemeenschap organiseerde zichzelf en nam stappen om zichzelf te beschermen. Ze richtten zelfverdedigingsgroepen op en werkten samen met de lokale autoriteiten om de dot-busters te stoppen.

Het was een strijd van goed tegen kwaad. De Indiase gemeenschap, geconfronteerd met racistische aanvallen en intimidatie, kwam samen en vocht terug. Ze lieten zien dat ze niet bereid waren om zich te laten verdrijven of om te zwijgen in het gezicht van racisme.

Uiteindelijk slaagde de Hindoe gemeenschap erin om de dot-busters te verslaan. Hun georganiseerde en vastberaden aanpak leidde ertoe dat de aanvallen uiteindelijk ophielden en dat de Indiase gemeenschap veilig kon leven en werken in New Jersey.

De dot-buster incidenten zijn een voorbeeld van de kracht van een gemeenschap die samenkomt om voor zichzelf op te komen. Het is een triomf van goed over kwaad en laat zien dat, met vastberadenheid en doorzettingsvermogen, elke gemeenschap zich kan verzetten tegen racisme en discriminatie.

Het is belangrijk om te onthouden dat hoewel de dot-buster incidenten nu lang geleden zijn, racisme en discriminatie nog steeds bestaan. We moeten ons daarom blijven inzetten om gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen te bevorderen en te beschermen, zodat we een samenleving kunnen creëren waarin alle mensen veilig en welkom zijn, ongeacht hun afkomst, religie of achtergrond.

Bronnen:

NYTimes
Hate Violence as Border Patrol: An Asian American Theory of Hate Violence
Dotbuster victim looks back
US: Racist Dotbusters go berserk in Jersey City
How Indians in Jersey City fought back against the terror of ‘Dotbusters’ in the 1980s