Sanatan Dharm (Het Hindoeisme) is een open architectuur met honderden geschriften die praktisch alle aspecten van het menselijk bestaan dekken. Spiritualiteit, filosofie, ritualisme, politiek, liefde, sexualiteit, psychologie, gezondheid, natievorming of persoonlijke groei; over haast ieder aspect van het menselijk bestaan is er geschreven door de verschillende zieners en filosofen door de duizenden jaren heen.

De Hindoe geschriften kunnen gecategoriseerd worden op de volgende manier.

Op deze website zullen wij de verschillende geschriften (zoveel mogelijk vertaald) plaatsen. U kunt het schema downloaden voor referentie.

Toelichting

De Hindoe geschriften kunnen op meerdere manieren gecategoriseerd worden, maar dit is de meest gangbare.

  • Dharma Shastras (smritis) – Teksten die gaan over tijd en plaats gebonden wetten, gebruiken en etiquetten voor een harmonieuze maatschappij. Zoals de Manu Smriti, of de Narada Smriti.
  • Puranas – Dit zijn geschriften die verschillende verhalen vertellen die in hele oude tijden hebben plaatsgevonden of in astrale werelden zijn geobserveerd. Zoals de Shiv Puran, of de Skanda Puran, etc.
  • Itihas (geschiedenis) – Ramayana, Mahabharata (Gita is een onderdeel van de Mahabharata)
  • Darshanas (filosofie) – Teksten die gaan over de natuur (prakriti) en de ultieme realiteit (purush) De 6 Darshans zijn Samkhya, Purva Mimasa, Uttar Mimasa (Brahma sutras), Vaiseshikha, Nyay en Yoga.
  • Upavedas (sub-vedas) – Teksten die de praktische wetenschappen omschrijven en onderzoeken. Zoals Ayurveda (medicijnen, gezondheid oftewel lifescience), Dhanurveda (oorlogskunst), Gandharvaveda (Kunst, muziek, dans), Sthapatyashastra (Architectuur en techniek), Arthashatstra (politiek) etc. conomics)
  • Ved-angas (ledematen van de vedas) :  6 disciplines waren ontwikkeld om de vedas systematisch te bestuderen.
  • Agamas or Tantras – Teksten die focussen op gebed, architectuur van gebedshuizen en ruimten, het ontwerpen en maken van beelden, meditatie technieken etc.

`