In de rijke traditie van Sanatan Dharma, in het weten meer bekend als het hindoeïsme, speelt het concept van ‘Pran Pratishtha’ een centrale rol. Deze heilige en diepgaande ritueel vertegenwoordigt de toewijding van gelovigen om de eeuwige, alomtegenwoordige Goddelijke levenskracht op te roepen en te infuseren in een murti (beeld) door middel van een zorgvuldige en eerbiedige ceremonie. Deze murti kan vervolgens thuis, in een tempel of op een heilige plek worden aanbeden. Het bijzondere aan Pran Pratishtha is dat zodra het ritueel wordt uitgevoerd, de gelovigen een permanente en onherroepelijke verbintenis aangaan om de Pran Pratishthit Vigrah (geconsecreerde afbeelding) als een levende godheid te behandelen.

Een Venster naar het Goddelijke

PM Modi neemt deel aan de Pran Pratishtha in de Shri Ram Mandir in Ayodhya

Pran Pratishtha gaat verder dan enkel een religieuze handeling; het is een manier om een diepe spirituele band te creëren tussen de mens en het Goddelijke. Deze rituelen kunnen variëren tussen verschillende hindoegemeenschappen, maar de kern blijft hetzelfde: een godddelijke afbeelding wordt met levensenergie van het Goddelijke vervuld. Het is belangrijk om te vermelden dat de murti niet altijd een menselijke vorm hoeft te hebben. Voorbeelden hiervan zijn de Shivling en de Kannadi bimbam (spiegel) van Bhagavathi of Moedergodin in Kerala-mandirs, die beide niet-menselijke vormen van een murti zijn.

Het Goddelijke beschreven zoals Shri Krishna zit openbaarde aan Arjun meer dan 5000 jaar geleden

Eenheid in Veelvormigheid

In het Hindoeïsme wordt elke godheid gezien als de hoogste eeuwige entiteit door Zijn of Haar volgelingen, vaak aangeduid als ishta-deva of ishta-devi. Deze geïndividualiseerde verbinding tussen de gelovige en de godheid is diep geworteld in het spirituele principe dat de ultieme werkelijkheid enkelvoudig is te benaderen. Hoewel er bijna oneindige variaties bestaan in de vormen en vormeloosheid van het Goddelijke, zijn Hindoes het er universeel over eens dat er één uiteindelijke realiteit is die benaderd kan worden op verschillende manieren.

Een Harmonieuze Samenleving

Deze inclusieve filosofie bevordert een harmonieuze coëxistentie van diverse manifestaties van het Goddelijke. Gelovigen, die de uitgestrektheid en alomtegenwoordigheid van de hoogste realiteit erkennen, vinden troost in het begrip dat elke gekozen vorm of Godheid een unieke expressie is van dezelfde Goddelijke essentie. Deze spirituele inclusiviteit creëert een omgeving waarin individuen een verbinding met het Goddelijke kunnen aangaan op een manier die resoneert met hun persoonlijke overtuigingen en voorkeuren.

Het Ritueel van Verbondenheid

De verbintenis die wordt aangegaan tijdens Pran Pratishtha reikt verder dan een loutere daad van aanbidding; het betekent een diepgeworteld geloof in de levende aanwezigheid van de Godheid in de geconsecreerde vigraha of bimbam of murti. Gelovigen, geleid door deze verbintenis, nemen deel aan rituelen, gebeden en daden van devotie als middel om hun verbinding met het Goddelijke te koesteren. Het concept van Pran Pratishtha belichaamt de essentie van toewijding in Sanatan Dharma, en benadrukt de diepe relatie tussen de gelovige en de Godheid, waarbij de materiële vorm van het beeld wordt overstegen om de eeuwige, alomtegenwoordige natuur van het goddelijke te erkennen.

Een devoot die bidt bij haar murti

De Schoonheid van Pran Pratishtha

Door Pran Pratishtha te begrijpen, krijgen we een glimp van de schoonheid en diepgang van de Sanatan Dharm. Het is een ritueel dat niet alleen de relatie tussen mens en het Goddelijke versterkt, maar ook een harmonieuze kijk op het leven bevordert. Het benadrukt hoe gelovigen, door middel van devotie en rituelen, een diepere verbinding met de spirituele wereld kunnen aangaan en zo een leven van innerlijke vrede en harmonie kunnen leiden. Pran Pratishtha is meer dan een religieuze praktijk; het is een viering van de eeuwige en alomtegenwoordige aanwezigheid van het Goddelijke in ons dagelijks leven.